Zapewniamy naszym klientom, osobom kontaktującym się z nami, odwiedzającym naszą stronę internetową oraz fanpage FB, kontrahentom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Przekazywane nam dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Państwa zezwolenia oraz wymogami prawa. Dane osobowe przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.

Administrator i przysługujące prawa
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) − informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma KK-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gilarskiej 159. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli taka była udzielona, żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Państwa dane mogą być poddawane profilowaniu.  Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z administratorem: rodo@kkpol.com.

Strona WWW
Ze strony internetowej kkpol.com można korzystać anonimowo, nie jest wymagane logowanie i podawanie żadnych danych osobowych.

Pliki cookies
W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej na urządzeniu końcowym odwiedzającego (np. komputerze) mogą być zapisywane pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystywane przez firmy trzecie (np. Google). Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Pliki cookies, zapisywane na komputerze użytkownika, nie gromadzą danych osobowych umożliwiających identyfikację.

Pracownicy i przedstawiciele kontrahentów i klientów firmy KK-POL, których dane (jako osób fizycznych) mogą być pozyskiwane w ramach współpracy i kontaktów biznesowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest firma KK-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Gilarskiej 159. Kontakt z administratorem w sprawie przetwarzania danych osobowych: rodo@kkpol.com.
Pani/Pana dane osobowe – jako dane osoby działającej w imieniu i na rzecz kontrahenta lub klienta Administratora przetwarzane będą w celu realizacji umowy pomiędzy Administratorem a kontrahentem lub klientem Administratora. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Podstawą przetwarzania może być udzielona przez Panią/ Pana zgoda.
Administrator gromadzi przede wszystkim dane kontaktowe (imię i nazwisko, stanowiska, adres e-mail, nr telefonu itp.), w szczególności w celu utrzymywania kontaktów biznesowych, np. ustalania warunków współpracy, płatności, przedstawiania i odbierania ofert handlowych, materiałów marketingowych itp.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez czas realizacji umowy pomiędzy Administratorem a kontrahentem lub klientem Administratora, oraz przez czas realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora związanych z realizacją ww. umowy.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom świadczącym usługi doradcze, kadrowo-płacowe, księgowe, podatkowe, prawne, rachunkowe, teleinformatyczne, hostingowe, audytowe oraz innym partnerom handlowym, firmom kurierskim, Poczcie Polskiej, podmiotom prowadzącym działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze), firmom windykacyjnym, podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji oraz profilowania.
Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli taka była udzielona, żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na Pani/Pana szczególną sytuację (którą należy w takiej sytuacji wskazać) w przypadku przetwarzania ich przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. przetwarzanie do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Reklamacje
W przypadku zgłaszania reklamacji np. przez stronę formularza internetowego przesłane dane są wykorzystywane tylko dla potrzeb identyfikacji zgłoszeń oraz kontaktu w celu wyjaśnienia problemu. Dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody oraz w ramach realizacji umów gwarancyjnych oraz w związku z wymogami prawnymi nałożonymi na administratora, w szczególności w związku z wypełnianiem warunków gwarancji. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i zakończenia procesu reklamacji oraz w związku z realizacją wymogów prawnych (np. przepisów księgowych). Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, np. w związku z koniecznością wykonania działań związanych z procesem reklamacji (np. kontakt z serwisem). Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie wiadomości z prośbą na adres e-mail rodo@kkpol.com.

Facebook
Przetwarzanie danych w ramach korzystania z naszego fanpage w serwisie Facebook wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO) związanych z promocją produktów, informowaniem o działalności firmy oraz utrzymywaniem kontaktów ze społecznością mogącą być zainteresowaną działalnością firmy.
Przetwarzamy Państwa dane, które udostępnione zostały (art. 6 ust.1 lit. a RODO) w ramach korzystania z platformy Facebook oraz przekazane w ramach komunikacji na naszym profilu.
Dane będziemy przetwarzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jednakże nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń, lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Państwa dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych  – z portalu Facebook oraz bezpośrednio od Państwa.
Dane osobowe mogą być także przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Konsekwencją profilowania będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych oraz zainteresowań w ramach marketingu własnych produktów.

Sklep internetowy
Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane przede wszystkim w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie zainteresowania Państwa naszą ofertą, oraz w celu realizacji naszych obowiązków prawnych.  Szczegółowe informacje znajdą Państwo w Regulaminie Sklepu oraz Polityce Prywatności Sklepu.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.