Zapewniamy naszym Klientom i osobom odwiedzającym naszą stronę internetową oraz fanpage FB pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Przekazywane nam dane osobowe przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Państwa zezwolenia oraz wymogami prawa. Dane osobowe przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo.

Administrator i przysługujące prawa
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) − informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma KK-POL Kuczyńscy Sp. J. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mlecznej 40. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane przez administratora do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych. Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jeśli taka była udzielona, żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Państwa dane mogą być poddawane profilowaniu.  Informujemy, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi na przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Kontakt z admionistratorem: rodo@kkpol.com.

Strona WWW
Ze strony internetowej kkpol.com można korzystać anonimowo, nie jest wymagane logowanie i podawanie żadnych danych osobowych.

Pliki cookies
W związku z korzystaniem z naszej strony internetowej na urządzniu końcowym odwiedzającego (np. komputerze) mogą być zapisywane pliki cookies (tzw. ciasteczka) wykorzystywane przez firmy trzecie (np. Google). Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Pliki cookies, zapisywane na komputerze użytkownika, nie gromadzą danych osobowych umożliwiających identyfikację.

Reklamacje
W przypadku zgłaszania reklamacji np. przez stronę formularza internetowego przesłane dane są wykorzystywane tylko dla potrzeb identyfikacji zgłoszeń oraz kontaktu w celu wyjaśnienia problemu. Dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody oraz w ramach realizacji umów gwarancyjnych oraz w związku z wymogami prawnymi nałożonymi na administratora, w szczególności w związku z wypełnianiem warunków gwarancji. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i zakończenia procesu reklamacji oraz w związku z realizacją wymogów prawnych (np. przepisów księgowych). Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, np. w związku z koniecznością wykonania działań związanych z procesem reklamacji (np. kontakt z serwisem). Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie wiadomości z prośbą na adres e-mail rodo@kkpol.com.

Facebook
Przetwarzanie danych w ramach korzystania z naszego fanpage w serwisie Facebook wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO) związanych z promocją produktów, informowaniem o działalności firmy oraz utrzymywaniem kontaktów ze społecznością mogącą być zainteresowaną działalnością firmy.
Przetwarzamy Państwa dane, które udostępnione zostały (art. 6 ust.1 lit. a RODO) w ramach korzystania z platformy Facebook oraz przekazane w ramach komunikacji na naszym profilu.
Dane będziemy przetwrzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jednakże nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń, lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.
Państwa dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych  – z portalu Facebook oraz bezpośrednio od Państwa.
Dane osobowe mogą być także przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Konsekwencją profilowania będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych oraz zainteresowań w ramach marketingu własnych produktów.

Sklep internetowy
Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane w celu zawarcia umowy sprzedaży na podstawie zainteresowania Państwa naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), oraz w celu realizacji naszych obowiązków prawnych, np. wobec organów podatkowych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zrealizowania zamówienia i wysyłki towarów.
Informujemy, że Państwa dane mogą zostać powierzone podmiotom zewnętrznym (np. firmie przewozowej). Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany przez przepisy podatkowe z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przewidziany przez przepisy.
Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.
Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.
Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują głównie informacje informacje na temat sesji Użytkownika czy ostatnio oglądanych produktów.