Szanowni Państwo,

w celu zgłoszenia reklamacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza z możliwie dokładnym opisem zaistniałego problemu, podaniem nazwy i symbolu artykułu. W celu ułatwienia rozpoznania problemu wskazane jest – o ile to możliwe –  wykonanie i przesłanie zdjęć pokazujących uszkodzenie. Po otrzymaniu zgłoszenia nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w ciągu 24 godzin, aby wyjaśnić problem lub zaproponować najlepsze rozwiązanie zaistniałej sytuacji.

Zachęcamy także do odwiedzenia strony pomocy technicznej i zapoznania się z zaleceniami i poradami dotyczącymi montażu i użytkowania naszych produktów.


 

*Wyrażam zgodę na przesłanie powyższych danych w celu rozpatrzenia przesłanego zgłoszenia.


Informujemy, że przesłane dane są wykorzystywane tylko dla potrzeb identyfikacji zgłoszeń oraz kontaktu w celu wyjaśnienia problemu. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że administratorem danych osobowych jest firma KK-POL Kuczyńscy Spółka Jawna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mlecznej 40. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i zakończenia procesu reklamacji. Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, np. w związku z koniecznością wykonania działań związanych z procesem reklamacji (np. kontakt z serwisem). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Informujemy, że Państwa dane nie będą przetwarzana w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie wiadomości z prośbą na adres e-mail rodo@kkpol.com. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi na przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Informacje: pomoctechniczna@kkpol.com, tel.: +48 22 789 06 23 w.24