Masz pytanie? Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: 882 660 419

Szanowni Państwo,

w celu zgłoszenia reklamacji prosimy o wypełnienie poniższego formularza z możliwie dokładnym opisem zaistniałego problemu, podaniem nazwy i symbolu artykułu. W celu ułatwienia rozpoznania problemu wskazane jest – o ile to możliwe – wykonanie i przesłanie zdjęć pokazujących uszkodzenie. Po otrzymaniu zgłoszenia nasz pracownik skontaktuje się z Państwem w ciągu 24 godzin, aby wyjaśnić problem lub zaproponować najlepsze rozwiązanie zaistniałej sytuacji.

Oznacz reklamowane produkty!

W celu przyspieszenia i ułatwienia procesu identyfikacji zgłaszanego problemu prosimy o stosowanie symbolicznych oznaczeń na produktach lub elementach reklamowanych produktów, które ułatwią nam komunikację z Państwem oraz umożliwią szybszą diagnozę i reakcję na zgłaszaną reklamację.

Podstawowe oznaczenia można nanieść markerem w widocznym miejscu, stosując się do następującego klucza:

N – nie działa/działa niewłaściwie
B – brak jakiegoś elementu
U – uszkodzenie mechaniczne

Zachęcamy także do odwiedzenia strony pomocy technicznej i zapoznania się z zaleceniami i poradami dotyczącymi montażu i użytkowania naszych produktów.  

  Czy Zgłoszenie dokonywane jest w w imieniu innej osoby (np. klienta)?


  

  Klikając przycisk "Wyślij" wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych w celu rozpatrzenia przesłanego zgłoszenia.


  Klauzula informacyjna
  Informujemy, że przesłane dane są wykorzystywane tylko dla potrzeb identyfikacji zgłoszeń oraz kontaktu w celu wyjaśnienia problemu. Dane przetwarzane są na podstawie udzielonej przez Państwa zgody oraz w ramach realizacji umów gwarancyjnych oraz w związku z wymogami prawnymi nałożonymi na administratora, w szczególności w związku z wypełnianiem warunków gwarancji. Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych (RODO) − informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest firma KK-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej: KK-POL KUCZYŃSCY spółka jawna) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mlecznej 40. Informujemy, że Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowych. Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia i zakończenia procesu reklamacji oraz w związku z realizacją wymogów prawnych (np. przepisów księgowych). Nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie użyczamy zgromadzonych danych osobowych osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, np. w związku z koniecznością wykonania działań związanych z procesem reklamacji (np. kontakt z serwisem). Jednocześnie informujemy, że przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Panu/Pani również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Informujemy, że Państwa dane nie będą poddawane profilowaniu. Zgoda może zostać wycofana poprzez wysłanie wiadomości z prośbą na adres e-mail rodo@kkpol.com. Informujemy, że przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi na przetwarzania danych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  Informacje: pomoctechniczna@kkpol.com, tel.: +48 22 789 06 23 w.24, tel. kom.: 882 660 419