KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH UŻYTKOWNIKÓW NA NASZYM PROFILU NA FB

Niniejszym informujemy, że na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”) przetwarzamy Twoje dane osobowe.

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma KK-POL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dawniej: KK-POL KUCZYŃSCY spółka jawna) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mlecznej 40.

Przetwarzanie Twoich danych w ramach korzystania z naszego fanpage wynika z prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust.1 lit. f RODO) związanych z promocją produktów, informowaniem o działalności firmy oraz utrzymywaniem kontaktów ze społecznością mogącą być zainteresowaną działalnością firmy.

Przetwarzamy Twoje dane, które udostępniłeś (art. 6 ust.1 lit. a RODO) w ramach korzystania z platformy Facebook oraz zostały przekazane w ramach komunikacji na naszym profilu.

Jako administrator nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane będziemy przetwrzać przez okres istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, jednakże nie dłużej do czasu przedawnienia roszczeń, lub do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie.

Przysługują Ci: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Twoje dane osobowe zostały pozyskane ze źródeł powszechnie dostępnych  – z portalu Facebook oraz bezpośrednio od Ciebie.

Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane w sposób zautomatyzowany w formie profilowania na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Konsekwencją profilowania będzie analiza lub przewidywanie preferencji zakupowych oraz zainteresowań w ramach marketingu własnych produktów.